Dezinsecția este operațiunea de combatere și control al infestării cu insecte dăunătoare și acarieni.

Cele mai cunoscute insecte dăunătoare sunt denumite generic de publicul larg ca și gândaci, ploșnițe, muște, țânțari, căpușe și purici.

Evident că lista poate continua însă noi am enumerat principalele categorii care crează probleme în țara noastră.

Vom trece în revistă, câteva detalii despre acest subiect care ar putea oferi claritate în acest domeniu și o abordare mai profesionistă.

Pornim de la importanța biodiversității și de la faptul că majoritatea insectelor au un rol benefic pentru echilibrul din natură. Amintim, polenizarea și faptul că sunt sursă de hrană pentru alte specii de mamifere sau păsări. Deci este important ca din capul locului să abordăm cu mare simț de răspundere acest capitol.

Așadar, dezinsecția trebuie privită din două unghiuri principale și anume dezinsecția profilactică și dezinsecția curativă.

Operațiunea profilactică de dezinsecție urmărește prevenirea apariției insectelor dăunătoare sau generatoare de disconfort și a acarienilor. Ea implică măsuri precum, igiena personală și a spațiilor. Astfel enumerăm, igiena locuinței, a depozitelor, anexelor, a spațiilor de ocrotire a animalelor etc. In completare mai sunt, acțiunile de salubrizare, prin îndepărtarea corectă a deșeurilor, asanarea zonelor mlăștinoase, canalizare și drenare. De asemeni este esențială folosirea de bariere de protecție cu ajutorul plaselor sau a perdelelor de aer. O metoda ecologica este și folosirea de plante sau substanțe respingătoare pentru specia vizată.

Intervențiile de necesitate din cadrul dezinsecției au rol curativ, de eradicare sau mentenanță pentru îndepărtarea dăunătorilor țintă precum insecte și acarieni și menținerea sub control a nivelului de infestare, la zero sau cat mai aproape de acest indicativ.

Motivele principale sunt legate de disconfort, daune materiale și riscul real de infestare cu alți vectori de natură infecțioasă care pot pune in pericol sănătatea și viața oamenilor și a animalelor. Acest risc real are la bază numeroase studii științifice concludente.

Să începem cu cele mai răspândite și anume muștele, denumite științific generic muscidae.

Muștele sinantrope, trăiesc pretutindeni dar mai ales in zonele adăposturilor de animale, locuințe, spații de procesare și servire de mâncare, abatoare etc.

Cea mai răspândită este musca domestică. Aceasta are organe de simț foarte bine dezvoltate, în principal simțul mirosului și o capacitate foarte mare de înmulțire rapidă.

O muscă trăiește între 7 și 17 săptămâni, timp în care poate depune între 600 și 900 de ouă. Durata stadiului de ou adult este de aproximativ 12-14 zile la o temperatură de aproximativ 26 de grade. La temperaturi mai mari această perioada scade, fapt ce favorizează o înmulțire mai rapidă.

Astfel s-a concluzionat faptul că acesta specie dacă nu ar avea factori limitativi ar duce rapid la invazii de miliarde.

Muștele se hrănesc cu deosebită lăcomie și consumă o gamă variată de hrană, prin mecanismul de absorție în cazul lichidelor iar în cazul alimentelor solide secreta salivă, ulterior ingerând materia dizolvată.

Din punct de vedere digestiv, acesta are defecare regulată la fiecare 5-10 minute, regurcitând conținutul ingerat de 6-12 ori pe oră.

Aceste detalii picante devin relevante pentru că sunt strict legate de contaminarea alimentelor si a suprafețelor cu care intră în contact, atât cu picioarele cât și cu lichidul gastric regurcitat si excrementele eliminate.

Principalele infecții transmise de muște sunt febra tifoidă, holera, tuberculoza și virozele atât la om cât și la animale.

Tot muștele de casă pot contribui decisiv la transmiterea unor paraziți periculoși.

Pe lânga musca de casă mai sunt prezente și alte speci care prezinta riscuri similare precum:

musca autumnalis care trăiește in preajma bovinelor și este mai mică decât musca de casă, care, în mod specific poate provoca escoriații in zona mucoaselor și a rănilor folosindu-se de aparatul bucal. Acest mecanism crează punți de transmitere a vectorilor infecțiosi în organismul atacat.

hydrotaea iritans– mai este numită și musca de cap

stomoxys calcitrans, se hranește cu sânge, aspect care crește riscul de transmitere de germeni patogeni la animale și om.

Acestea sunt doar o mică parte a speciilor  de muște existente în țara noastră și la nivel european. Sunt cunoscute peste 120 de specii zoofile, 30 dintre acestea fiind considerate extrem de păguboase.

Prin urmare, după ce am ajuns să înțelegem mai bine cu cine avem de-a face a venit momentul să discutăm și despre soluții.

De-a lungul timpului, la nivel mic, casnic, oamenii au aplicat tot felul de metode de combatere. Care mai de care mai creative, mai mult sau mai puțin eficiente.

Cred că este evident în acest moment pentru orice om, faptul că cel mai important aspect în abordarea acestui dăunător este menținerea permanentă a unui mediu cât mai nefavorabil infestării și înmulțirii. Pe cât de mult ne permite situația trebuie menținut un nivel superior de igienă. Se recomandă sigilarea și depozitarea alimentelor la temperaturi cât mai reduse. Se completează cu montarea de plase de protecție la toate ușile și ferestrele.

Totuși, de cele mai multe ori acest lucru nu este suficient, motiv pentru care este nevoie să intervenim, după cum am menționat mai sus și la nivel curativ.

Pentru acest lucru noi vom puncta procedurile de dezinsecție profesională implementate de către Bremer. Folosim capcane adezive cu sau fără momeală, montarea de electrocutoare, dezinsecția prin pulverizare sau pensulare. Aceste biocide  pot acționa atât prin contact cât și prin ingestie.

Este de preferat, și noi asta facem în cele mai multe situații a se aplica o strategie mixtă de combatere. Ea trebuie alcatuită din mai multe metode cumulate, simultan sau concomitent pentru o eficiență maximă. De asemenea este importantă comunicarea cu proprietarii sau administratorii zonelor învecinate. Scopul este acela de a îi informa despre acțiunile ce urmează a fi intreprinse. Vom menționa măsurile de siguranță și le vom propune să se sincronizeze prin metode similare de combatere aplicate în aceeași perioadă. Acest lucru aduce beneficii evidente pentru toți locuitorii din zonă.

Pe partea de securitate, mai ales în cazul intervențiilor de pulverizare în presiune trebuie să se tină cont atât de instrucțiunile menționate in fișa de securitate a produsului biocid utilizat cât și de orice alte aspecte personalizate ce țin de configurația locației și prezența oamenilor și a altor insecte sau animale nonvizate. Cel mai bun exemplu este cel al albinelor și al buburuzelor. Aceste insecte extrem de benefice au avut parte de multe ori de atacuri involuntare dar fatale din cauza unor acțiuni de dezinsecție iresponsabile.

Așadar dezinsecția pentru muște se face în urmatoarea ordine:

igienă, plase, capcane adezive, electrocutoare UV, pensulare cu biocide si pulverizare biocide avizate conform legii de către ministerul sănătății.

dezinsecție profesionista muste, Bremer-Constanța

https://bremer.ro/#contact